Chrystus zmartwychwstał!

"(...) Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi (...)"
Orędzie Wielkanocne

Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że żyje. Bądźmy świadkami tej prawdy w naszej codzienności. Głośmy więc wszystkim Radosną Nowinę: Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!.

Na wspólne świętowanie w Waszych rodzinach wielu łask Bożych, a przede wszystkim zdrowia i wszelkich darów Ducha Świętego. 

Wasi duszpasterze: ks. Adam, ks. Prałat Kazimierz, ks. Grzegorz

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę zgodnie z najstarszą tradycją święcimy pokarmy na stół wielkanocny. W ten dzień nawiedzamy grób Pański rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do Otchłani, a przede wszystkim oczekujemy Jego Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej, sprawowana po zachodzie słońca, jest już Mszą Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielki Piątek

Podobny obraz

W Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa - rozważamy najdramatyczniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Nasze myśli koncentrujemy na odejściu Jezusa. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. W liturgii, którą celebruje się w ten dzień, stajemy się uczestnikami Golgoty, kiedy to nasz Pan Jezus Chrystus poniosł śmierć krzyżową dla naszego zbawienia. Jest to dla nas nie tylko dzień żalu z powodu odejścia Pana, ale przede wszystkim dzień nadziei na ostateczne zwycięstwo krzyża.

Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne!

W Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne - najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Pierwszym przeżyciem Triduum jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek. Podczas niej sięgamy do samego źródła, z którego Msza św. pochodzi - do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Pan Jezus w obliczu czekającego Go cierpienia i zabicia ustanowił Eucharystię, a tym samym kapłaństwo. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy. Miejsce to symbolizuje ostatnie chwile życia Jezusa: modlitwę w Ogrójcu, pojmanie, więzienie, sąd, w końcu skazanie na ukrzyżowanie i mękę. Jest to także okazja do szczególnej wdzięczności Panu Bogu, za dar Eucharystii i kapłaństwa.

wielki-czwartek

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT