ROK 2015/2016
“NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE”
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

1050. Rocznica Chrztu Polski          Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Uroczystości parafialne będą miały miejsce w Wigilię Paschalną. Warto w przygotowaniach podjąć wymiar liturgiczny, biblijny, muzyczny i plastyczny tych celebracji. Materiały duszpasterskie pt. „Jubileuszowa droga chrzcielna. Dziękczynienie – wierność – misja” powinny dotrzeć na parafie (zawierają one także celebracje przekazania świec i „zainstalowania” ich w parafii).

Co można zaproponować w parafiach:

 • Zacznijmy od chrzcielnicy. Jeśli jest stara i zniszczona może warto ją odrestaurować. Zastanówmy się kiedy z niej korzystamy? Czy służy do udzielania chrztu?
 • Warto też przyjrzeć się kropielnicom, by były czyste, zapraszające do sięgnięcia ręką po wodę święconą.
 • Dzban na wodę święconą, służący do nabrania wody, by wykorzystać ją w domu. Jest przygotowana edycja glinianych dzbanów z logo 1050 rocznicy Chrztu Polski. Może być to pamiątka po Jubileuszu.
 • Pamiętajmy o możliwości zastosowania aspersji w miejsce aktu pokuty podczas każdej Mszy św. niedzielnej w kościołach i kaplicach. W okresie paschalnym można użyć do aspersji wody chrzcielnej poświęconej w Wigilię Paschalną. Nie poświęcamy jej drugi raz. Należy też zamienić tekst poprzedzający aspersję.
 • Szczególny znak związany z chrztem to Paschał. Niech on będzie prawdziwy. Niech nie będzie protezą prawdziwej świecy.
 • Sprawdźmy naczynia, którymi posługujemy się podczas chrztu. Niech jubileusz Chrztu Polski będzie okazją do przejrzenia czy odnowienia tych przedmiotów.
 • Katecheza chrzcielna to wielka szansa ewangelizacyjna.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku Jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas  i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.


 NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła.

(Franciszek, Misericordiae Vultus)

Kościoły Archidiecezji Przemyskiej, w których, decyzją ks. abpa Józefa Michalika, zostanie otworzona Brama Miłosierdzia i będzie możliwość zyskania odpustu Jubileuszowego:

Kościoły podniesione do godności bazyliki mniejszej:

 • Przemyśl – Archikatedra
 • Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie)
 • Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara)
 • Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni)
 • Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara)
 • Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici)

Sanktuaria na terenie Archidiecezji Przemyskiej:

 • Sanktuaria maryjne: Przemyśl (oo. Franciszkanie), Borek Stary (oo. Dominikanie), Domaradz, Haczów, Hyżne, Jasień, Jaśliska, Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk, Sanok (oo. Franciszkanie), Tuligłowy, Wielkie Oczy i Zagórz NMP
 • Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
 • Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli)
 • Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni)
 • Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie
 • Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

Ponadto:

 • Kościół Sióstr Karmelitanek Bosych pw. NMP z Góry Karmel i św. Józefa w Przemyślu

Brama Miłosierdzia to wejście główne do Kościoła, które powinno zaznaczyć się odpowiednią dekoracją. Nie ma potrzeby ustawiać dodatkowych tzw. bram wewnątrz świątyni.

Główne uroczystości będą miały miejsce 13 XII 2015 (III Niedziela Adwentu) w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 18.00. Na tę uroczystość jest przygotowany Obrzęd Otwarcia Bramy Miłosierdzia przez Papieską Radę do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji – Celebracje Miłosierdzia. Różni się on od obrzędów, które będą wykorzystywane poza Bazyliką Archikatedralną.

Celebracja zamykająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w kościołach partykularnych będzie miała miejsce 13 listopada 2016 roku. W Rzymie Ojciec Święty zakończy Rok Miłosierdzia 20 listopada 2016 roku.

Należy pamiętać o decyzji Papieża Franciszka na czas Jubileuszowego Roku Świętego Miłosierdzia:

Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością. (List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella)

Na tej podstawie wszyscy kapłani na całym świecie, bez ograniczeń, mają prawo rozgrzeszać z powyższej ekskomuniki w dniach od 8 grudnia 2015 r.do 20 listopada 2016 r.


Każdy z poniższych odpustów można zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych:

 1. Każdy wierny za odbycie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.
 2. Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze i samotne, którzy często nie są w stanie wyjść z domu). Odpust udzielony za przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.
 3. Więźniowie mogą  uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.
 4. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.

brama-milosierdzia 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT