DSC00342

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, to miłość Boga do człowieka. Tak Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna, aby nas zbawił. Przyjście Jezusa na ziemię zawdzięczamy też Maryi, która napełniona Duchem Świętym poświęciła się dziełu swojego Syna. W mocy Ducha Świętego przyjęła słowo Boga i z miłością je wypełniła. Święty Paweł pisze, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, uprzejmość, cierpliwość. Życzymy, aby te Święta przeżywane w roku Ducha Świętego pomagały nam wzrastać w pomnażaniu tych darów.

Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą, błogosław wszystkim parafianom i przybywającym do tego Maryjnego Sanktuarium. Błogosławionych Świąt. Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz, Ks. Prałat – emeryt, Ks. Grzegorz – Wasi duszpasterze

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT