"(...) Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi (...)"
Orędzie Wielkanocne

Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że żyje. Bądźmy świadkami tej prawdy w naszej codzienności. Głośmy więc wszystkim Radosną Nowinę: Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!.

Na wspólne świętowanie w Waszych rodzinach wielu łask Bożych, a przede wszystkim zdrowia i wszelkich darów Ducha Świętego. 

Wasi duszpasterze: ks. Adam, ks. Prałat Kazimierz, ks. Grzegorz

Podobny obraz

W Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa - rozważamy najdramatyczniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Nasze myśli koncentrujemy na odejściu Jezusa. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. W liturgii, którą celebruje się w ten dzień, stajemy się uczestnikami Golgoty, kiedy to nasz Pan Jezus Chrystus poniosł śmierć krzyżową dla naszego zbawienia. Jest to dla nas nie tylko dzień żalu z powodu odejścia Pana, ale przede wszystkim dzień nadziei na ostateczne zwycięstwo krzyża.

W Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne - najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Pierwszym przeżyciem Triduum jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek. Podczas niej sięgamy do samego źródła, z którego Msza św. pochodzi - do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Pan Jezus w obliczu czekającego Go cierpienia i zabicia ustanowił Eucharystię, a tym samym kapłaństwo. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy. Miejsce to symbolizuje ostatnie chwile życia Jezusa: modlitwę w Ogrójcu, pojmanie, więzienie, sąd, w końcu skazanie na ukrzyżowanie i mękę. Jest to także okazja do szczególnej wdzięczności Panu Bogu, za dar Eucharystii i kapłaństwa.

wielki-czwartek

Plakat właściwy

20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Haczowie odbędzie się charytatywny koncert kolęd
pn. „Kolędujemy dla...”.  Zebrane podczas koncertu środki przekazane zostaną Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie – Sicinie prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienne Centrum Aktywności.

W warsztacie uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, które odbywają zajęcia w pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach WTZ prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową
w systemie grupowym i indywidualnym.

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajęcia w placówce obejmują rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną.

Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta „Hejnał”, Chór Szkolny „Kamerton” oraz gość specjalny – Olga Boczar wraz z towarzyszącymi muzykami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 20 stycznia w niedzielę po mszy wieczornej o godzinie 17.00 do Kościoła Parafialnego w Haczowie.

 

Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie

swiece-adwentowe

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus", czyli „przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie słowem „adventus" nazywano oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu. Dla nas chrześcijan "adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w Wigilię Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny, nie śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu". Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi - Roraty, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście – „Rorate coeli...").

Naszymi przewodnikami po Adwencie są Prorocy: Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja.

Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa - „Światłości Świata". Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas stopniowo doprowadzić do prawdziwego „Światła" wschodzącego w Boże Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec adwentowy ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Adwent to również czas przygotowania świątecznych niespodzianek dla najbliższych. To czas przygotowania naszych serc na przyjście Dzieciątka Jezus. Zachęcamy wszystkich Parafian wraz z dziećmi, do duchowego przygotowania się na Święta Bożego Narodzenia poprzez uczenistwo z roratach! 

Roraty odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 1700

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT