Zaproszenie na wspólne kolędowanie!

Plakat właściwy

20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Haczowie odbędzie się charytatywny koncert kolęd
pn. „Kolędujemy dla...”.  Zebrane podczas koncertu środki przekazane zostaną Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie – Sicinie prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienne Centrum Aktywności.

W warsztacie uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, które odbywają zajęcia w pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach WTZ prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową
w systemie grupowym i indywidualnym.

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajęcia w placówce obejmują rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną.

Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta „Hejnał”, Chór Szkolny „Kamerton” oraz gość specjalny – Olga Boczar wraz z towarzyszącymi muzykami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 20 stycznia w niedzielę po mszy wieczornej o godzinie 17.00 do Kościoła Parafialnego w Haczowie.

 

Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT