Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Szanowni Goście, Drodzy Parafianie!

Przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Rozważamy tajemnicę przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Przyszedł On jako człowiek w konkretnej rodzinie Maryi i Józefa. Stał się darem dla rodziców i dla każdego, kto w Niego uwierzy. Przez tę tajemnicę przyjścia do ludzi, uczy nas wszystkich, iż każdy z nas jest darem dla innych. Przyjmijmy dary Bożej łaski od Jezusa i sami stańmy się darem miłości i dobroci dla tych, których spotkamy na naszej drodze. Jako Wasi duszpasterze życzymy Wam drodzy Parafianie wielu darów od Bożej Dzieciny, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej obfitości w dobroć i miłość.

Ks. Adam Zaremba – proboszcz
Ks. Kazimierz Kaczor – emeryt
Ks. Grzegorz Rybczak – wikariusz

 «Syn Boży (…) złączył się z nami i złączył nas z sobą w taki sposób, że zniżenie się Boga aż do poziomu ludzkiej natury stało się wywyższeniem człowieka aż do wysokości Boga» 

~Święty Leon Wielki

W Dziecięciu narodzonym w Betlejem Bóg zbliżył się do człowieka; nie tylko zamieszkał między nami, więcej, stał się jednym z nas. Odwieczny wkroczył w granice czasu i przestrzeni, aby uczynić możliwym spotkanie z Nim. Przyjmijmy Go, jak betlejemscy pasterze, niech urodzi się także w naszym życiu i je odnowi, oświeci, przekształci swoją łaską i swoją obecnością.

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia

Boże Narodzenie to obok Wielkanocy najbardziej uroczyste święta w polskiej tradycji. Już poprzedzający je wieczór wigilijny jest dla nas, Polaków, najpiękniejszym, najbardziej rodzinnym i wzruszającym wieczorem roku. Pamiętajmy jednak, że wieczerza wigilijna przeżywana w rodzinnym gronie powinna mieć charakter religijny. To wyjątkowa okazja do pojednania i szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli już do wieczności. Zachęcamy do właściwego przeżycia wieczoru wigilijnego i całych Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych: łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, wspólny śpiew kolęd.

Uroczystość Bożego Narodzenia - 25 grudnia

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką w nocy z 24 na 25 grudnia o godzinie 24.00. Niech nasz udział w niej będzie znakiem naszego czuwania na wzór pasterzy. Kolejne Msze święte w tym dniu o 7:30, 9:30, 11:00, 16:00.

Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Jego słowo jest godne zaufania, pełne miłosierdzia i łaski. Niesie ludziom wyzwolenie i zbawienie, radość i pokój. Dlatego prorok Izajasz tak wychwala Bożego posłańca, który przynosi ludziom radosną nowinę, że wypełnia się obietnica dana człowiekowi w raju. Pan Bóg przemawia do nas przez Syna – Jezusa Chrystusa, jak przypomina autor Listu do Hebrajczyków. Słowo Boże niesie światłość, która ma moc pokonać wszelkie mroki ludzkiego życia. Słuchajmy słowa Bożego całym sercem, aby je przyjąć w swoim życiu. Niech Pan Bóg się rodzi i mieszka w naszych sercach przez swoje słowo.

Święto Świętego Szczepana - 26 grudnia

26 grudnia Kościół katolicki wspomina św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, o którym wspomina Nowy Testament.

Słowo Boże mówi nam w tym dniu o trudach, które zawsze napotykają chrześcijanie. Jest to nienawiść świata z powodu imienia Pańskiego – to zły burzy się przeciwko Panu Bogu. W Bogu jest jedność. Wytrwanie przy Nim sprawia, że Pan Bóg może przez nas czynić znaki i cuda. Ale wielu, ulegając pokusom złego, staje się wrogami Pana Boga i nas. Najbardziej bolesne jest to w najbliższych relacjach rodzinnych. Patrząc na Świętego Szczepana, o którym mówią dziś Dzieje Apostolskie, uczmy się od niego iść za Panem Jezusem, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego i modląc się za tych, którzy nas nie rozumieją, i których my nie rozumiemy.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT