Wielki Piątek

17916398 1085271524951430 408779469 o

W Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa - rozważamy najdramatyczniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Nasze myśli koncentrujemy na odejściu Jezusa. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. W liturgii, którą celebruje się w ten dzień, stajemy się uczestnikami Golgoty, kiedy to nasz Pan Jezus Chrystus poniosł śmierć krzyżową dla naszego zbawienia. Jest to dla nas nie tylko dzień żalu z powodu odejścia Pana, ale przede wszystkim dzień nadziei na ostateczne zwycięstwo krzyża.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT