Wielki Czwartek

ciemnica

W Wielki Czwartek rozpoczynamy święte Triduum Paschalne - najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Pierwszym przeżyciem Triduum jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek. Podczas niej sięgamy do samego źródła, z którego Msza św. pochodzi - do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Pan Jezus w obliczu czekającego Go cierpienia i zabicia ustanowił Eucharystię, a tym samym kapłaństwo. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy. Miejsce to symbolizuje ostatnie chwile życia Jezusa: modlitwę w Ogrójcu, pojmanie, więzienie, sąd, w końcu skazanie na ukrzyżowanie i mękę. Jest to także okazja do szczególnej wdzięczności Panu Bogu, za dar Eucharystii i kapłaństwa.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT