Zaproszenie na wspólne kolędowanie!

Plakat właściwy

20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Haczowie odbędzie się charytatywny koncert kolęd
pn. „Kolędujemy dla...”.  Zebrane podczas koncertu środki przekazane zostaną Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie – Sicinie prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienne Centrum Aktywności.

W warsztacie uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, które odbywają zajęcia w pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach WTZ prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową
w systemie grupowym i indywidualnym.

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajęcia w placówce obejmują rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną.

Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta „Hejnał”, Chór Szkolny „Kamerton” oraz gość specjalny – Olga Boczar wraz z towarzyszącymi muzykami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 20 stycznia w niedzielę po mszy wieczornej o godzinie 17.00 do Kościoła Parafialnego w Haczowie.

 

Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie

Adwent

swiece-adwentowe

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus", czyli „przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie słowem „adventus" nazywano oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu. Dla nas chrześcijan "adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w Wigilię Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny, nie śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu". Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi - Roraty, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście – „Rorate coeli...").

Naszymi przewodnikami po Adwencie są Prorocy: Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja.

Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa - „Światłości Świata". Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas stopniowo doprowadzić do prawdziwego „Światła" wschodzącego w Boże Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec adwentowy ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Adwent to również czas przygotowania świątecznych niespodzianek dla najbliższych. To czas przygotowania naszych serc na przyjście Dzieciątka Jezus. Zachęcamy wszystkich Parafian wraz z dziećmi, do duchowego przygotowania się na Święta Bożego Narodzenia poprzez uczenistwo z roratach! 

Roraty odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 1700

Program rekolekcji Wielkopostnych:

rekolekcje

Niedziela 11.03.2018 r.

7:30 Msza św. z nauką ogólną

9:30 Msza św. z nauka ogólną

11:00 Msza św. z nauką ogólną, po sumie nauka stanowa dla mężczyzn.

14:30 Droga Krzyżowa

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16:00 Msza św. z nauką ogólną, po mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

 

Poniedziałek 12.03.2018 r.

8:00 Msza św. z nauką dla chorych,

17:00 Msza św. z nauką ogólną, po Mszy św. Nauka stanowa dla kobiet

 

Wtorek 13.03.2018 r.

8:00 Msza św. z nauką ogólną

17:00 Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji z uroczystym błogosławieństwem.

 

Nabożeństwa Wielkopostne!

 plakat ph

W środę rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej Gorzkich Żali, które pomogą nam lepiej przeżyć ten czas refleksji, nawrócenia, a także przygotują nasze serca do Świąt Wielkanocnych.

Rozpoczynamy Wielki Post!

gify-środa-popielcowa-620x300

14 lutego (Środa Popielcowa) to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

W Środę Popielcową Kościół ropozyczna czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT