Wielki Post

 wielki post

Środą Popielcową rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego – Wielki Post, który trwa 40 dni. Przyjmując popiół na głowę rozpoczynamy przygotowanie duchowe do najważniejszych świąt chrześcijańskich – Zmartwychwstania Pańskiego. Pomyślmy jakie postanowienia, jakie wyrzeczenia, jakie uczynki miłosierdzia będą nas prowadzić przez dni Wielkiego Postu. Zechciejmy też gorliwym uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych umacniać swoją wiarę i wypraszać Boże błogosławieństwo dla swojej rodziny i parafii.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT