Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Haczowie

 DSC 0724

10 czerwca 1997 roku ziemia krośnieńska przeżywała wielkie święto związane z wizytą niezwykłego gościa, którym był Jan Paweł II. Ojciec Święty podczas Mszy św. sprawowanej na lotnisku w Krośnie dokonał kanonizacji pustelnika związanego z tymi terenami – św. Jana z Dukli, ale także ukoronował trzy wizerunki Matki Bożej: Obrazy z Jodłówki i z Wielkich Oczu oraz figurę Matki Bożej Bolesnej z Haczowa.

Na obchody 20. rocznicy tego wydarzenia parafia w Haczowie zaprosiła do siebie Rodzinę Radia Maryja na poniedziałkowe spotkanie. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w poniedziałek 12 czerwca wypełnił się pielgrzymami oraz parafianami, zgromadzonymi, by dziękować Panu Bogu za dar koronacji liczącej sześć wieków Piety.

Zgromadzonych wiernych powitał ks. Grzegorz Urban, wikariusz. Część artystyczna wykonana została przez dzieci z Ochronki św. Józefa, prowadzonej przez Siostry Służebniczki Starowiejskie. Dzieci, przygotowane przez dyrektor przedszkola s. Urszulę Skubisz wraz z nauczycielkami, przypomniały objawienia Matki Bożej z Fatimy i wezwanie, by składać Bogu duchowe ofiary w intencji wynagrodzenia za grzechy. Motyw ten nie był przypadkowy. Jak zaznaczano na wstępie spotkania, rocznica koronacji figury Matki Bożej Bolesnej wpisuje się w setną rocznicę objawień fatimskich, gdyż pozwala dostrzec, że Maryja nie tylko wzywa do ponoszenia duchowych ofiar, ale sama czyni to pierwsza.

Po wstępie dzieci głos zabrał proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ks. Adam Zaremba, który przedstawił zgromadzonym historię parafii, sięgającą swymi początkami czasów króla Władysława Jagiełły. Pamiątkę tej historii stanowi przede wszystkim drewniany, gotycki kościół, który z racji na wiek, budowę i walory artystyczne wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z czasem kościół okazał się za mały dla wiernych gromadzących się na nabożeństwach, dlatego tuż obok wybudowano nowy kościół, który konsekrowany został przez ks. bp. Franciszka Bardę w 1946 r.

W historię parafii mocno wpisana jest także postać Sługi Bożego ks. Marcina Tomaki, który był proboszczem w Haczowie podczas II wojny światowej. Za swą działalność patriotyczną został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł.

O godzinie 18:00 wierni odmówili modlitwę „Anioł Pański”, a tuż po niej miało miejsce spotkanie zgromadzonych z o. Dariuszem Drążkiem CSsR, w czasie którego telefonował założyciel i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk, dziękując szczególnie za pracę z dziećmi i młodzieżą. O. Dariusz zwrócił uwagę na piękno miejscowego krajobrazu, co przejawia się także w ludowych pieśniach religijnych.

Mszy św. Przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. W homilii mówił o zróżnicowanych usiłowaniach artystów, próbujących przedstawić swe wyobrażenie o Chrystusie. W te usiłowania wpisuje się Haczowska Pieta. Ksiądz Arcybiskup zachęcał do kontemplacji Maryi, wpatrującej się w oblicze umęczonego Syna i próbował wniknąć, co Maryja mogła odczuwać w tym momencie. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II wzywał: „żebyśmy jako zwiastowanie potraktowali figurę Matki Bożej Haczowskiej, Matki Bożej, która uczy nas, abyśmy wpatrywali się w Jej Syna (…). Niech Ona poprowadzi nasz wzrok, aby nie zatrzymywał się na rzeczach błahych, nie schodził na manowce, by ten wzrok szedł za Jej wzrokiem skierowanym na Jej Syna”. Rozważanie zakończył modlitwą do Matki Bożej Bolesnej, słowami biskupa przemyskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara: Matko Boża Bolesna, weź mnie na Swoje ramiona, a oczyściwszy mą duszę w ogniu miłości i cierpienia, nieś ją do stóp Twoich na tron chwały.

Na zakończenie Eucharystii o. Dariusz poprowadził Akt oddania się Matce Bożej. Kontynuacją spotkania były „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja, prowadzone przez ks. Adama Zarembę, proboszcza, ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca, wykładowcę na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. dr Zbigniewa Głowackiego oraz ks. prał. Kazimierza Kaczora, emerytowanego proboszcza.

ks. Grzegorz Urban

GALERIA ZDJĘĆ (fot. Andrzej Józefczyk)

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT