20 lat minęło...

122

Przed dwudziestu laty Haczów przeżywał uroczystości związane z koronacją i intronizacją Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej – Piety. 10 czerwca 1997 roku podczas mszy świętej na lotnisku w Krośnie Ojciec Święty Jana Paweł II pobłogosławił korony, które zostały nałożone na Pietę. 29 czerwca 1997 roku w Haczowie odbyły się główne uroczystości intronizacyjne, którym przewodniczył ks. kardynał Józef Glemp – prymas Polski.

Z okazji jubileuszu Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie przygotował w naszym kościele wystawę fotograficzną obrazującą przygotowania do koronacji, koronację, przygotowania do intronizacji oraz intronizację Figury Matki Bożej Bolesnej. Autorem zdjęć jest Andrzej Józefczyk.

GALERIA ZDJĘĆ

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT