Życzenia Świąteczne

boze narodzenie

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Czyż to nie cud, że dobry Bóg po raz kolejny pozwala nam zatrzymać się nad tajemnicą Wcielenia i doświadczyć Jego obecności pośród nas. Kontemplując Prawdę o Narodzeniu Jezusa przyjmijmy na nowo prawdę, że to wszystko czyni z miłości do nas – Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Życzymy Wam wiary i miłości, zdrowia i cierpliwości, a zwłaszcza wytrwałości w głoszeniu Dobrej Nowiny, tam gdzie nas posyła.

Z darem modlitwy wasi duszpasterze.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT