Złoty Jubileusz Kapłaństwa

jubileuszDrogi Księże Prałacie!

Z okazji 50. Rocznicy Święceń Kapłańskich życzymy Ci prawdziwie duchowego przeżycia tego pięknego Jubileuszu, aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Niechaj Matka Boża Bolesna, Patronka naszej parafii, wstawia się za Tobą u Boga, wypraszając potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiego życia.

Modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję.

Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Szczęść Boże!

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT