Kanonizacja bł. Jana Pawła II

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 r. będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia, jakim będzie kanonizacja Jana Pawła II.

Zaledwie po dziewięciu latach od śmierci polskiego papieża Kościół uznał jego świętość. I choć nie mieliśmy nigdy co do tego wątpliwości, już oficjalnie możemy powiedzieć, że św. Jan Paweł II jest w niebie i oręduje za nami.  

1 maja 2011 r. - dokładnie w dzień beatyfikacji Jana Pawła II - wydarzył się cud, który uznano i dzięki któremu możliwa jest kanonizacja naszego papieża. Z nieoperowalnego tętniaka mózgu uzdrowiona została Floribeth Mora Diaz z Kostaryki. W czasie beatyfikacji kobieta modliła się za wstawiennictwem Jana Pawła II o łaskę uzdrowienia i w bardzo krótkim czasie poczułą się lepiej, a później całkowicie wyzdrowiała.

Razem z Janem Pawłem II świętym ogłoszony zostanie Jan XXIII zwany Papieżem Dobroci.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT