Wielki Post

wielki-post

Środą Popielcową, 5 marca 2014 r., rozpoczynamy nowy okres roku liturgicznego – Wielki Post, który trwa 40 dni. Przyjmując popiół na głowę rozpoczynamy przygotowanie duchowe do najważniejszych świąt chrześcijańskich – Zmartwychwstania Pańskiego. Pomyślmy jakie postanowienia, jakie wyrzeczenia, jakie uczynki miłosierdzia będą nas prowadzić przez dni Wielkiego Postu. Zechciejmy też gorliwym uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych umacniać swoją wiarę i wypraszać Boże błogosławieństwo dla swojej rodziny i parafii.

Nabożeństwa będą odprawiane wg następującego porządku:

  • Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 1730 i w niedziele o godz. 1430

  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1500.

Serdeczne zaproszenie do udziału w tych nabożeństwach kierujemy do dorosłych, dzieci i młodzieży.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT