Wielki Post

 wielki post

Środą Popielcową rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego – Wielki Post, który trwa 40 dni. Przyjmując popiół na głowę rozpoczynamy przygotowanie duchowe do najważniejszych świąt chrześcijańskich – Zmartwychwstania Pańskiego. Pomyślmy jakie postanowienia, jakie wyrzeczenia, jakie uczynki miłosierdzia będą nas prowadzić przez dni Wielkiego Postu. Zechciejmy też gorliwym uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych umacniać swoją wiarę i wypraszać Boże błogosławieństwo dla swojej rodziny i parafii.

Zaproszenie na wspólne kolędowanie!

Plakat właściwy

20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Haczowie odbędzie się charytatywny koncert kolęd
pn. „Kolędujemy dla...”.  Zebrane podczas koncertu środki przekazane zostaną Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie – Sicinie prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienne Centrum Aktywności.

W warsztacie uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, które odbywają zajęcia w pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach WTZ prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową
w systemie grupowym i indywidualnym.

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajęcia w placówce obejmują rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną.

Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta „Hejnał”, Chór Szkolny „Kamerton” oraz gość specjalny – Olga Boczar wraz z towarzyszącymi muzykami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 20 stycznia w niedzielę po mszy wieczornej o godzinie 17.00 do Kościoła Parafialnego w Haczowie.

 

Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie

Boże Narodzenie 2018

boze-narodzenie-2018
Od dwóch tysięcy lat, w noc Bożego Narodzenia
oczyma wiary kontemplujemy Jezusa Chrystusa,
który „będąc bogatym, dla nas stał się ubogim,
aby nas swym ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8, 9). 

Drodzy Parafianie!

Pochylamy się nad żłóbkiem betlejemskim, po to, aby adorować Dzieciątko, w którym zamieszkała cała pełnia Bóstwa. 

W przeżywaniu radości Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, by Miłość objawiona w dzień przyjścia Chrystusa na świat, towarzyszyła Wam w codziennym życiu i pracy, by napawała Was radością i pokojem!

Szczęść Boże na świąteczne Dni
życzą Wasi Duszpasterze
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT